KOS to:

Doświadczenie
Ponad milion przeszkolonych
7 sal szkoleniowych
Ponad 200 miejsc
Bogate wyposażenie i infrasktruktura
Baza maszyn tranportu bliskiego, spawalnia, sztolnia ćwiczebna, pracownia badań psychologicznych