Zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek

Zarząd Spółki Kompanijny Ośrodek Szkolenia sp. z o.o. zawiadamia o zamiarze połączenia Spółek: Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu i Kompanijny Ośrodek Szkolenia sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie. W związku z tym zamieszcza do wglądu następujące dokumenty:

  1. Uchwały Zarządów Spółek wraz z Planem połączenia i innymi wymaganymi dokumentami
  2. Dokumenty finansowe Spółki Grupa KOK sp. z o.o.
  3. Dokumenty finansowe Spółki Kompanijny Ośrodek Szkolenia sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, iż sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe są do wglądu w siedzibach Spółek.

Plan połączenia

PLAN POŁĄCZENIA z uchw Zarządu KOK-KOS – podpisany

 

Sprawozdanie Finansowe KOS

Spraw finans KOS

 

Sprawozdanie Finansowe Grupa KOK

Spraw finans Grupa KOK

Dodaj komentarz