Badania psychologiczne

Pracownia Badań Psychologicznych Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o. przeprowadza badania psychologiczne, które dotyczą tzw. przydatności zawodowej. Wykonujemy badania psychologiczne stanowisk wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej” są to m.in.:

 • stanowiska w górnictwie
 • stanowiska operatorskie: operatorzy suwnic, żurawi, podnośników, samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
 • prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych
 • prace na wysokości

W ramach usług pracowni oferujemy również:

 • badania psychologiczne i psychiatryczne dla służb strzelniczych zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego”. Istnieje możliwość przeprowadzenia kompleksowych badań psychologicznych i psychiatrycznych na zlecenie klienta.Osoby zgłaszające się do badań powinny posiadać:

 • skierowanie na badanie psychologiczne
 • dowód tożsamości
 • okulary lecznicze (w przypadku korzystania z nich)
 • przebywanie na zwolnieniu chorobowym
 • stan po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających
 • przemęczenie (np. nocna zmiana)

Kontakt

Budynek ZOZ Lędziny
43-143 Lędziny ul. Pokoju 17
Tel.: 32 216 61 32
Tel. kom.: 666 041 439
e-mail: a.odrzywolska.siebielec@kos.edu.pl