Szkolenia i kursy w zakresie elektrycznym i energetycznym
 • Kurs specjalistyczny rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
 • Kurs specjalistyczny rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa – okresowy po 5 latach
 • Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej
 • Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej – okresowy powtarzany po 5 latach
 • Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych (w zakresie elektrycznym)
 • Kurs dla osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej  DEx1
 • Kurs dla osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej  DEx1 – okresowy powtarzany po 5 latach
 • Konserwator górniczych spalinowych kolejek podwieszanych oraz spągowych dla elektromonterów
 • Kurs elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, przeglądach, naprawach i remontach lokomotyw dołowych
 • Kurs aparatura zasilająca i łączeniowa do 1kV stosowana w podziemiach kopalń
 • Kurs system blokad metanometrycznych, konserwacja i obsługa dołowych urządzeń systemu kontroli atmosfery w kopalni
 • Seminarium w zakresie – pomiar natężenia prądów błądzących w Kopalniach i Zakładach Górniczych
 • Kurs uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Grupa 1 E) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego
 • Kurs uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (Grupa 1 D) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego
 • Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Grupa 1 E) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego
 • Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (Grupa 1 D) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego
 • Kurs w zakresie technologii naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych
 • Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń upływowych w sieci do 1 kV
 • Seminarium, pomiary uziemień ochronnych SUPO
 • Kurs uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Grupa 2 E) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego
 • Kurs uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (Grupa 2 D) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego
 • Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Grupa 2 E) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego
 • Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (Grupa 2 D) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego