Szkolenia i kursy w zakresie górniczym i wentylacji
 • Kurs specjalistyczny maszynisty lokomotyw pod ziemią
 • Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie kolejek podwieszanych szynowych
 • Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek spągowych pod ziemią
 • Specjalistyczne przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku górnika
 • Specjalistyczne przeszkolenie powtarzane co 5 lat na stanowisku górnika
 • Specjalistyczne przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku górnika rabunkarza
 • Specjalistyczne przeszkolenie powtarzane co 5 lat na stanowisku górnika rabunkarza
 • Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
 • Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał powtarzany co 5 lat
 • Kurs – górnik podsadzkarz
 • Kurs – górnik wiertacz dołowy
 • Kurs manewrowy – konwojent kolei podziemnej
 • Kurs metaniarzy, pomiarowców wentylacji i odmetanowania
 • Kurs obsługi kołowrotów
 • Kurs zaplataczy lin stalowych – zaploty krótkie
 • Kurs zaplataczy lin stalowych – zaploty długie
 • Kurs dla próbobiorców w zakresie pobierania próbek pyłów szkodliwych dla zdrowia oraz oceny zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek dla określenia części niepalnych
 • Kurs dla pracowników punktu wydawczego w zakresie naprawy i konserwacji lamp górniczych oraz obsługi kontroli i konserwacji ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego
 • Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i wydawaniu metanomierzy indywidualnych
 • Kurs dla konserwatorów sprzętu p. pożarowego