Szkolenia i kursy w zakresie mechanicznym i szybowym
 • Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego
 • Kurs specjalistyczny maszynisty maszyn wyciągowych
 • Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych (w zakresie mechanicznym)
 • Specjalistyczne przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku cieśli szybowego
 • Specjalistyczne przeszkolenie powtarzane co 5 lat na stanowisku cieśli szybowego
 • Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące ruchu wyciągów szybowych
 • Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące sprawy ruchu wyciągów szybowych powtarzany co 5 lat
 • Kurs obsługi i naprawy górniczych pomp wirowych wraz z egzaminem URE  
 • Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalń wraz z egzaminem URE
 • Naprawa pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalń 
 • Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji  wentylatorów głównego przewietrzania wraz z egzaminem URE
 • Szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i montażu pomp, stacji zasilających i instalacji zasilających hydrauliki siłowej
 • Konserwator spalinowych kolejek podwieszanych
 • Konserwator górniczych spalinowych kolejek podwieszanych oraz spągowych dla mechaników
 • Kurs w zakresie budowy przeglądów okresowych , napraw i konserwacji wózków hamulcowych przeznaczonych dla podwieszanych kolejek szynowych        
 • Obsługa belek nośnych, zestawów transportowych szynowych kolejek podwieszanych, transportu linowego lub z napędem własnym         
 • Szkolenie dla konserwatorów belek nośnych zestawów transportowych szynowych kolejek podwieszanych z napędem linowym lub własnym      
 • Kurs obsługi urządzeń  przyszybowych na nadszybiach, podszybiach i zrębach szybów       
 • Kurs dla konserwatorów maszyn wyciągowych branży mechanicznej         
 • Obsługa zawiesi dźwignic (hakowych)
 • Kurs dla konserwatorów wciągników i wciągarek o napędzie mechanicznym w podziemnych wyrobiskach