Oferta
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (dozór, kierownicy)
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Kurs dla instruktorów szkolenia praktycznego
 • Wózki widłowe
 • Suwnice
 • Żurawie wieżowe
 • Żurawie samojezdne
 • HDS
 • Wciągniki i wciągarki
 • Podesty
 • Kurs przygotowujący do nadania tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie elektryk
 • Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (egz. URE)
 • Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)  
 • Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)         
 • Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)
 • Kurs obsługi i konserwacji urządzeń pralniczych i kotłów warzelnych, przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną URE
 • Podstawowy spawania elektrodami otulonymi
 • Podstawowy spawania gazowego
 • Podstawowy spawania metodą MAG
 • Podstawowy spawania metodą TIG
 • Kursy ponadpodstawowe j.w.
 • Przepalacz (palenie gazowe)
 • Koparki jednonaczyniowe kl. III i kl. I
 • Koparko ładowarki kl. IIII wszystkich typów
 • Spycharki do 110 kW kl. III i kl. I
 • Ładowarki jednonaczyniowe kl. III i kl. I
 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wszystkich typów
 • Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych wszystkich typów
 • Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
 • Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
 • Walce drogowe wszystkie typy kl. III
 • Maszyny do stabilizacji gruntów
 • Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
 • Wielozadaniowe nośniki osprzętu
 • Pompy do mieszanki betonowej
 • Podajniki do betonu
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży             
 • Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs pedagogiczno-dydaktyczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia      
 • Kurs dla instruktorów szkolenia praktycznego wewnątrzzakładowego
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu              
 • Kurs dla instruktorów pozaszkolnych form kształcenia
 • Kurs dla instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Obsługa Klienta
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Motywacja jako narzedzie sukcesu
 • Feedback – umiejętna ocena osiągnięć współpracowników
 • Asertywność – sztuka mówienia NIE
 • Ochrona i bezpieczeństwo informacji w firmie
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
 • Sanitariusz
 • Pierwsza pomoc przedlekarska