Rodo

Szanowni Państwo,

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych stała się niezwykle ważnym i bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Ponieważ ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie coraz trudniej nadzorować co się z naszymi danymi dzieje. Dostępność do wszelakiej informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem danych, niewłaściwym przetwarzaniem, nieadekwatnym do celu oraz wyłudzeniami danych itp.

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE.

W związku z powyższym chcemy Państwa zapewnić, że Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. przykłada szczególną staranność , dbałość i uwagę do zagadnień bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji szkolenia, kursu, oraz wystawienia świadectwa, zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu lub kursie. W celu realizacji umów zawartych ze Spółką, zleceń oraz wykonywania zobowiązań prawnych. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w taki sposób żeby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych:

Administratora Danych Osobowych:

Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie, przy ul. Szpitalna 8, 44- 190 Knurów, tel. 32/216-37-79

e-mail : sekretariat@kos.edu.pl

lub z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych – Bożena Wróbel, na adres kontaktowy ADO lub:

e-mail: b.wrobel@kokzabrze.pl

 

Zgodnie z artykułem 13. RODO Administrator jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Poniższy obowiązek Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o. o. realizuje dla poszczególnych kategorii osób w postaci załączników pdf.